Mokestis už vaiko ugdymą ir priežiūrą

Stojamasis mokestis:

  • Stojamasis mokestis - 180,- eur.
  • Mokestis yra vienkartinis ir negrąžinamas;
  • Stojamasis mokestis sumokamas per 5 d.d. po sutarties pasirašymo.

Ugdymo  mokestis:

  • Lankant pilną dieną - 330,- eur. (kaina nurodyta nepritaikius 100 eur. kompensacijos).
  •  Lankant pusė dienos - 280,- eur. (kaina nurodyta nepritaikius 100 eur. kompensacijos).

Jeigu vaikas nelanko ugdymo grupės dėl ligos ar kitų priežasčių - mokestis nėra grąžinamas.

 

Taikomos nuolaidos:

Jeigu darželį  lanko du ar daugiau brolių ir/ar seserų, nuolaidos taikomos:

  •  Antram vaikui - 10 proc.
  •  Trečiam ir visiems kitiems - 15 proc.


DARŽELYJE „UODO ŪSAI“ YRA TAIKOMA 100 EUR. SAVIVALDYBĖS KOMPENSACIJA.


 .