Grupės vidaus taisyklės

 1. Vaikus į darželį galima atvesti ne anksčiau kaip 7.30 val., o pasiimti ne vėliau kaip 18.30 val., penktadieniais iki 17.30 val (tokios įstaigos darbo valandos).
 2. Apie vaiko neatvykimą į darželį dėl ligos ar kitų priežasčių prašome pranešti telefonu.
 3. Vaikai turi būti atvedami tėvų ar juos lydinčių asmenų į grupę ir paliekami pedagogų globoje ( o nepaleidžiami ateiti į darželį vieni).
 4. Tėvai privalo kontroliuoti, ką vaikai nešasi į darželį. Griežtai draudžiama neštis daiktus pavojingus pačio vaiko ir kitų sveikatai.
 5. Vaikus rengti patogiais drabužėliais. Turėti avalynę, skirtą avėti viduje, ir atsarginių drabužių spintelėje, pritaikytų įvairioms oro sąlygoms.
 6. Vaikus iš darželio pasiimti gali tik tėvai. Jeigu vaiką pasiima kiti asmenys (broliai, sesės, močiutės, auklės ir pan.) tėvai privalo parašyti sutikimą. 
 7. Apie galimą vėlavimą atvykstant ir/arba pasiimant vaiką iš grupės, būtina pranešti grupės auklėtojai.
 8. Pasiimant vaikus, tėvai turi apie tai pranešti auklėtojai. Nekviesti vaiko pro langus, pro darželio tvorą, iš automobilio. 
 9. Sloguojančius ar kitaip negaluojančius vaikus vesti į grupę draudžiama, nes didėja tikimybė užsikrėsti kitiems vaikams.
 10. Po ligos vaikas yra priimamas į grupę tik su gydytojo pažyma apie ligą, jos trukmę ir visišką pasveikimą.
 11. Jei vaikui būnant darželyje pakilo temperatūra, kitą dieną vaikas bus priimtas į darželį tik su gydytojo leidimu/pažyma.
 12. Pasikeitus tėvų kontaktiniams telefono numeriams būtina pranešti grupės auklėtojai ir įstaigos administracijai.
 13. Nešti maistą, vaistus, vitaminus, maisto papildus į darželį griežtai draudžiama.


 .