„Uodo ūsų“ ugdymo veikla


Dailės saviraiškos ugdymas

Čia vaikas kuria dažniausiai tik jam vienam suprantamą pasaulį. Vaikai savitu būdu – linijų, spalvų ir formų pagalba –  išreiškia save, lavina savo kūrybinį pradą. Meno terapijos priemonių ir metodų pagalba, eksperimentuojant ir improvizuojant, vaikai susipažįsta ir atranda sau naujas saviraiškos galimybes, formuojasi vaiko pasitikėjimas savo galiomis, lavėja estetinis suvokimas.

Keramikos užsiėmimai

Ši kūrybos sritis išlaisvina fantaziją, plėtoja smulkiosios motorikos įgūdžius, ugdo kūrybiškumą ir pastabumą. Užsiėmimuose vaikai susipažįsta su modelino, plastilino ir molio plastinėmis savybėmis, savo jausmus ir patirtį išreiškia kurdami spontaniškai, mokosi pozityvaus savęs vertinimo – kas aš esu ir koks aš esu.

Muzikinis ugdymas

Muzikos ugdymo metodiką stengiamasi taikyti per etnokultūrinę patirtį – integruojant į muzikos pamokėles lietuvių liaudies kūrybą ir papročius. Čia vaikams suteikiama galimybė pastebėti etnines vertybes kasdieniame gyvenime, siejant ugdymą su kūrybine raiška: niūniuojant, dainuojant, paliečiant, stebint, tyrinėjant ir eksperimentuojant. Vaikams, mažiau pasitikintiems savimi, muzikinė veikla padeda įgyti daugiau drąsos, leidžia nevaržomai pasidžiaugti bendra veikla su kitais vaikais.

Šokio/judesio gebėjimų ugdymas

Vaikai per šokį skatinami išgyventi savo prigimtinį natūralumą, atsiskleisti savo minčių ir jausmų pasauliui. Vaikui sukuriama jauki aplinka, ugdomas pasitikėjimas savimi ir savo vidiniais procesais (vaizduote, emocijomis, valia). Vaikai mokosi per santykį „Aš-Tu“, todėl per judesio pamokėlės vaikai skatinami, kuo daugiau judėti ir improvizuoti, nes būtent gebėjimas būti atviru savo vidiniams pojūčiams lavina jų kūrybinį ir atvirą mąstymą, neverbalinę ir verbalinę komunikaciją, ugdo gebėjimą prisitaikyti įvairiose gyvenimo situacijose bei surasti tinkamus problemų sprendimų būdus.

Jausmų pažinimas ir emocijų  raiška

Vaiko jausmų pasaulis savitas. Jis išgyvena visą jausmų gamą, todėl apie jausmus su vaikais kalbamės kasdien, skatiname apsikabinti be priežasties, prisiglausti, pabūti kartu. Neskubant reflektuoti apie patiriamą akimirką, fantazuojant į ką ji galėtų būti panaši. Vaikas apie antrus gyvenimo metus pradeda atspindėti jį supantį pasaulį simboliais, susikuria vidinius savęs, jam svarbių artimų asmenų ir jų tarpusavio santykių modelius. Svarbu palikti vaikui erdvės savo poreikių ir norų suvokimui, tokiu būdų skatinant rūpinimąsi savimi ir  pozityvių santykių su kitais kūrimu ir palaikymu.  Šie vidiniai modeliai labai svarbūs vaiko elgesiui ir bendravimui su aplinkiniais, jie apima visą psichikos veiklą – ir emocijas, ir pažintinius komponentus.

Pasakų vizualinė raiška 

Tai, ką sunku pasakyti paprastais žodžiais, galima perduoti per pasaką. Pasaka padeda  įveikti egocentrišką mąstymo būdą, ugdo  sąmoningumą, kultūrinį kalbos paveldą, padeda atskleisti kūrybinį vaikų potencialą. Ugdant vaiką, vaizduotei tenka ypač svarbus vaidmuo, kuri susijusi su paslaptingu subtiliu vaiko vidiniu pasauliu. Per pasakas  lengviau suvokti pasaulį ir save, vaikai  ieško ryšių tarp pasakiškų įvykių ir elgesio realiame gyvenime.

Anglų kalbos pamokėlės

Ankstyvas užsienio kalbos mokymas padeda vaikui ugdyti kalbinius įgūdžius, padeda labiau pasitikėti savimi, lavinamas mąstymas. Per anglų kalbos pamokėles dainuojame daineles, žaidžiame, atliekame kūrybines užduotėles, daug  eksperimentuojame, klausomės nuotaikingų istorijų. Vaikai mokosi atkartodami tai, ką sako mokytoja, o linksmas, “netyčia” į svečius užsukęs katinas, vardu Kukis, skatina įsiminti kuo daugiau angliškų frazių.
Akademinės  pamokėlės

Per akademines mąstymo lavinimo pamokėles, vaikai analizuoja, vardija panašumus ir skirtumus lygindami paveikslėlius, atlieka eksperimentus, supažįsta  su skaičių ir raidelių šalimis, geometrinių figūrų ir spalvų paslaptimis. Vaikai daug užduočių atlieka su daiktais, daiktų piešinėliais, mokosi lyginti, grupuoti, sudėti, atimti, skaityti, skaičiuoti, atpažinti plokštumines ir erdvines figūras. 

 .