top of page
IMG_20181216_132353.jpg

ĄŽUOLIUKAI

4-5 metų vaikai

Ąžuoliukai

Tai jau ūgtelėję, 4 - 5 metų,  „Uodo ūsų“ lankytojai. Tokio amžiaus vaikams būdingas intensyvus domėjimasis visa supančia aplinka, visiško savarankiškumo siekimas. Jie yra labai smalsūs ir aktyviai naudojasi savo vaizduote, kad pajėgtų suprasti juos supantį pasaulį, todėl aktyvus pedagogų dalyvavimas, jų amžiui pritaikyti veiklos centrai, kūrybinių priemonių gausa ir skirtingų rūšių medžiagos skatina vaikų smalsumą ir visišką įsitraukimą, sukuria vaikams saugią aplinką, padeda vystyti draugiškus tarpusavio santykius, kviečia tyrinėti ir eksperimentuoti. Mes tikime, kad ši patirtis suteiks vaikams tvirtą pagrindą plėtoti teigiamą požiūrį į mokymąsi, augs nepriklausomi, savarankiški ir pasitikintys savimi.

Grupėje - iki 12 vaikų; dirba dvi pedagogės.

Bendras programos tikslas: „Integravimas“.

Programoje taikomi Reggio Emilia ugdymo metodai.

 7:30 - 8:40  Laukiam atvykstančių! 

 8:40 - 8:55  Pusryčiai viduje

 9:00 - 9:30 Ryto Ratas viduje/Lauke

9:30 - 10:30 Veikla grupės erdvėse/Ateljė/Lauke

10:30  -10:40 Užkandžiai viduje/Lauke

10:40 - 12:20  Laikas lauke

12:40 - 13:00  Pietūs viduje/Lauke

13:00 - 13:30 Pasakų metas

13:30 - 15:30 Pietų miegas

15:45- 16:00 Vakarienė viduje/Lauke

16:00 - 17:00 Papildoma užklasinė veikla

17:00 -18:30 Žaidimai viduje/Lauke

                         Užklasinė veikla

             18:30 Iki susitikimo ryt! 

KOKS MŪSŲ DIENOS RITMAS?

Dienos ritmas

Dienos ritmas sukuria vaikui socialinį ir emocinį saugumą. Dienos veiklų eiga, orientuotą į kiekvieno vaiko interesus ir poreikius, vaikui yra žinoma ir nuspėjama.

Mūsų metodika skatina pagarbų ir prasmingą pedagogų ir vaikų sąveiką. Pedagogai nuolat informuoja vaikus apie savo ketinimus ir rezultatus, siekdami suteikti jiems kuo didesnį saugumo jausmą, paskatinti jų pasitikėjimą suaugusiais ir aplinka.

Tokių santykių dėka,  vaikams sudaromos sąlygos, sukuriama erdvė ir laikas mokytis pagal savo tempą, augti pozityvioje ir veikti skatinančioje aplinkoje. Šio amžiaus vaikų grupei tai yra būtina sąlyga sveikam vaiko prieraišumo vystymuisi.

Programa

Mes laikomės nuostatos, kad vaikai yra aktyvūs mokymosi proceso dalyviai ir geba patys kurti savo savarankišką mokymąsį. Bendradarbiaudami, dalindamiesi patirtimi ir išsamiai nagrinėdami jiems aktualias temas, vaikai tampa savo žinių ekspertais.

Pagrindinė grupės erdvė yra suskirstyta į skirtingos veiklos centrus, todėl vaikai, pasiskirstę mažomis grupelėmis,  gali atlikti tas veiklas ir žaisti tuos žaidimus, kurie jiems tuo metu yra patys aktualiausi ir kyla iš jų vidinių poreikių.

Kiekviena erdvė yra aprūpinta būtinomis kūrybinėmis priemonėmis ir medžiagomis, ir atsižvelgus į savaitės temą, nuolatos atnaujinama ir papildoma.  

Grupės pedagogai užtikrina, kad vaikams būtų pasiūlyta įvairalypė patirtis šiose srityse: muzika, dailė/keramika, dramos/teatro užsiėmimai, matematika, kalbos raštingumas, socio- emocinis raštingumas, fizinis lavinimas, anglų kalba, istroija, biologija ir geografija.