top of page

Būdami gamtos apsuptyje vaikai patenka į įvairius pojūčius ugdančią erdvę, kurioje gali matyti, girdėti, liesti ir užuosti, taip įsisąmonindami savo tapatumą.

UGDYMAS  LAUKE

190116_WIX
Play Video

Kuo ugdymas lauke toks ypatingas?

Nevaržomi ir spontaniški žaidimai, vykstantys laisva vaikų valia, būtina sąlyga sveikam vaiko vystymuisi. Vaikai, kurie praleidžia daug laiko lauke, lankosi skirtinguose parkuose, prižiūrėtuose ar kaip tik žmonių dar nepaliestuose miškuose, keliauja į trumpesnius ar ilgesnius žygius:

 • auga daug labiau pasitikintys savimi;

 • tampa savarankiškesni, ramesni, drąsesni, atviresni;

 • tampa jautresni kitiems ir juos supančiai gamtai;

 • labiau sugeba sukoncentruoti dėmesį, tampa dėmesingesni detalėms;

 • pasižymi geriau išvystyta smulkiąja ir stambiąja motorika, jie geriau išlaiko pusiausvyrą ir yra judresni;

 • intensyviau vystosi sveiko ir aktyvaus gyvenimo įpročiai; stiprėja fizinė ir emocinė sveikata bei imunitetas;

 • daugiau užsiima vaizduotę ir kūrybiškumą skatinančiais žaidimais, kurie formuoja atvirą ir pozityvų mąstymą, vaiko pasaulėžiūrą, ugdo mokėjimą džiaugtis esama akimirka ir neskubėti.

Nėra beprasmio žaidimo, jeigu leisti vaikams būti žaidimo vedliams ir patiems nuspręsti, ko jiems šią akimirką norisi.

Kaip atrodo mūsų veikla lauke?

 • Ryto Rato metu prisimename su vaikais saugaus buvimo ir žaidimo lauke taisykles;

 • vaikai, remdamiesi savo kylančiais poreikiais, pasirenka sau aktualiausias žaidimus (karstymasis medžiais, kopetėlėmis; drožinėjimas; statybų darbai naudojantis plaktuku, vinimis, virvėmis ir kt. priemonėmis; vabalų/augalų/grybų ieškojimas; supimasis hamakuose, kasinėjimai, šiukšlių rinkimas, pasivaikščiojimai ir kt.);

 • vaikų žaidimų metu, pedagogai aktyviai stebi ir klausosi vaikų dialogų, hipotezių bei skatina jų smalsumą, padeda rasti vaikams atsakymus į jų keliamus klausimus;

 • vaikai aktyviai sąveikauja su kitais vaikais, žaidžia individualiai arba nedidelėse grupelėse;

 • vaikai dalijasi ir aptaria savo idėjas su auklėtojomis; auklėtojos padeda vaikams susirasti reikiamas priemones, įgyvendinti kilusias idėjas;

 • auklėtojos dokumentuoja vaikų patirtį (mintis, idėjas, klausimus, hipotezes, jausmus) ir planuoja vaikus dominančių sričių tęstinumą;

 • sekančią dieną, dokumentacija pristatoma vaikams, kartu aptariamos galimos dienos veiklos.