top of page

„Tai, ką norime matyti, yra vaikas, siekiantis žinių, o ne žinios, siekiančios vaiko.“

                       George Bernard Shaw

REGGIO EMILIA UGDYMO VEIKLA

Planuodami savo savaitės veiklas, didžiausia dėmesį skiriame į tai, ką vaikas jau žino ir ko ne, kokius klausimus ir hipotezes jis kelia, kuo vaikas natūraliai domisi. Toks žinojimas padeda mums planuoti veiklą, kuri būtų susijusi su tuo, ko vaikas dar nežino, ir suplanuoti veiklą taip, kad vaikas tą atsakymą sužinotų pats per savo savarankiškus žaidimus ir eksperimentus.

Ugdymo programa lanksti, papildoma naujomis idėjomis. Dienos tvarkaraštis leidžia vaikams patiems nustatyti savo žaidimo tempą, paliekama pakankamai laiko baigti užsiėmimus arba pratęsti jas sekančią dieną. Numatytas veiklas galima keisti, o užduotys gali kilti atsitiktinai, remiantis vaikų asmenine patirtimi ir "čia ir dabar" kylančiais vaikų poreikiais.

Į planuojamas kasdienes vaikų veiklas sąmoningai  yra įtraukiamos tokios veiklų sritys kaip:

Kaip atrodo mūsų kūrybinė veikla arba ką reiškia savarankiškas vaiko mokymasis?

 • Ryto Rato metu auklėtojos išklauso vaikų mintis, idėjas, pasiūlymus, kartu aptaria galimas dienos veiklas, kūrybinius užsiėmimus;

 • vaikai, remdamiesi savo kylančiais poreikiais, pasirenka sau aktualiausias žaidimų ir kūrybos erdves;

 • vaikų žaidimų, kūrybnių užsiėmimų metu, pedagogai aktyviai stebi ir klausosi vaikų dialogų, hipotezių bei skatina jų smalsumą, padeda rasti vaikams atsakymus į jų keliamus klausimus;

 • vaikai aktyviai sąveikauja su kitais vaikais, žaidžia individualiai arba nedidėlėse grupelėse;

 • vaikai dalijasi ir aptaria savo idėjas su auklėtojomis; auklėtojos padeda vaikams susirasti reikiamas priemones, vaikų mintis ir idėjas surašo popieriuje, sukuriamas "Vaiko Dokumentas".

 • auklėtojos dokumentuoja vaikų patirtį (mintis, idėjas, klausimus, hipotezes, jausmus) ir planuoja vaikus dominančių sričių tęstinumą;

 • sekančią dieną, dokumentacija ir vaikų atlikti kūrybiniai darbeliai pristatomi vaikaims, kartu aptaria galimas dienos veiklas, kūrybinius užsiėmimus.

Vaikų patirties kaupimas ir supažindinimas su dokumentacija, parodo vaikams, kad jų mintys, idėjos ir  kūrybiniai darbai yra vertinami.

Dokumentavimas atspindi vaiko unikalias savarankiško mokymosi galimybes!

Vaikų idėjų, minčių ir jausmų dokumentavimas yra puikus būdas skatinti vaikus prisiminti apie jų įgytą patirtį, kuri gali suteikti jiems naujus atradimus ir gilesnį mąstymą.

DĖMESYS DOKUMENTUOJANT VAIKŲ MINTIS

IMG_20190117_100942.jpg

Dokumentavimas – vienas iš pagrindinių Reggio Emilia sistemos elementų ir vienas iš svarbiausių dokumentacijos bruožų yra dėmesys, ką ir kaip mokosi vaikai. „Reggio Emilia“ metodas orientuotas į vaikų patirtį, prisiminimus, jausmus, mintis, klausimus  ir idėjas jų kūrybinių procesų bei žaidimų metu.

Kaip tai vyksta?

 • Vaikų mintys ir idėjos fiksuojamos  įvairiais būdais: saugomi vaikų kūrybiniai darbai,  užrašomi vaikų klausimai ir hipotezės, kaupiamos nuotraukos ir video medžiaga, kurie parodo vaiko mokymosi procesą ir jo nuolatos tobulėjančius gebėjimus.


Kodėl tai svarbu?
 

 • Pedagogai stebi grupės erdvėse ir lauke vykstančius procesus, o šie dokumentai leidžia pedagogams išlaikyti vaikų mokymosi tęstinumą ir tuo pačiu metu, mokytis i iš pačių vaikų;

 • dokumentacija atkreipia pedagogų dėmesį į vaikų žaidimą, nagrinėjant jų ketinimus žaidimo metu ir po jo;

 • vaikų idėjų, minčių ir jausmų dokumentavimas yra puikus būdas skatinti vaikus prisiminti apie jų jau išmokas pamokas ir įgytą patirtį, kuri gali suteikti jiems naujus atradimus ir gilesnį mąstymą;

 • dokumentavimas daro vaiko mokymąsi matomą. Tai leidžia  pamatyti ne tik grupinius ir individualius vaikų mokymosi procesus, bet ir skatina vaikų mokymąsi grupėje;

 • atvirai demostruojami vaikų kūrybiniai darbai parodo vaikams, kad visos jų pastangos ir idėjos yra pripažintos ir rimtai vertinamos.  Tokiu būdu mes stipriname vaiko pasitikėjimo savimi jausmą.

bottom of page